Aan de Zeeuwsch-Vlaamse kust primeert de rust

CADZAND (tijd) - Op het meest zuidelijke stuk van Cadzand, de eerste Zeeuwsche badstad, torenen enkele gebouwen boven de Zeedijk. Ze vormen als het ware de overgang naar de bijna volgebouwde Belgische kust. Langs Nederlandse kant volgt evenwel een ongerept dijken- en schorrenlandschap tot het verstedelijkte Breskens opdoemt. De vastgoedmarkt is er bescheiden gebleven in vergelijking met de Belgische kust. Rust primeert, al denkt ook Zeeuwsch-Vlaanderen aan seizoensverlengende activiteiten die de markt kunnen aanzwengelen.Zeeuwsch-Vlaanderen heeft te kampen met een wegtrekkende bevolking. Jonge mensen verlaten de regio die industrieel weinig te bieden heeft. Horeca en toerisme bieden werk in een relatief korte periode. Enkel de banksector weet zich te handhaven en kent zelfs expansie. Veel Belgen houden graag hun bankrekeningen over de landsgrens.