Advertentie
Advertentie

Aanbevelingen commissie-Dutroux grotendeels gerealiseerd

(tijd) - De opvolgingscommissie-Dutroux kreeg donderdag van minister van Justitie Tony van Parys een stand van zaken over de uitvoering van de aanbevelingen die de commissie formuleerde. Uit het verslag blijkt dat een groot deel van de aanbevelingen ondertussen werd uitgevoerd. Dinsdag verschaffen Van Parys, minister van Binnenlandse Zaken Luc van den Bossche en minister Herman van Rompuy, belast met de tuchtonderzoeken, de commissie meer tekst en uitleg.Het rapport van Van Parys bouwt voort op zijn verslagen van juli en november '98 en de twee verslagen van zijn voorganger Stefaan de Clerck. Volgens Van Parys leverden de regering en het parlement de voorbije maanden uitzonderlijk werk. De teneur van het document is dan ook uitermate positief. 'Het aantal wetten, uitvoeringsbesluiten en richtlijnen die al tot stand gekomen zijn, is indrukwekkend.' Ook de magistraten krijgen een bloemetje toegeworpen. 'De rechtelijke orde werkt, in tegenstelling tot wat geregeld beweerd wordt, vaak loyaal mee.'