Advertentie
Advertentie

Aandacht voor het milieu begint al in de ontwikkelingsfaze

OP UITZONDERING van fabrikanten van fotokopiemachines zoals Rank Xerox en Canon heeft eigenlijk de informatika- en burotikasektor totnogtoe niet bijzonder veel aandacht besteed aan het milieu-aspekt (of er tenminste toch niet veel ruchtbaarheid aan gegeven). En toch is dit fenomeen meer dan ooit aan de orde, niet alleen omdat de milieubewustheid van onze bevolking algemeen fel is toegenomen, maar vooral omdat de afvalberg die deze sektor produceert in de komende jaren schrikwekkende vormen kan aannemen. Immers, in de voorbije jaren is de levensduur van computersystemen voortdurend korter geworden, in feite parallel met de technologische vernieuwingscycli. In de jaren vijftig en zestig bv. kon een computer best een jaar of tien gebruikt worden, maar wanneer een toestel nu twee jaar oud is, vindt men het al hopeloos verouderd en dringend aan vervanging toe. En bij PC's is het nog erger, want daar komen met de regelmaat van een klok snellere processoren op de markt die je moèt hebben om de allernieuwste software te kunnen draaien.