Advertentie
Advertentie

Aandacht voor19de-eeuwse fotografie

Recent opende in Kortrijk het nieuwe fotoantiquariaat AnamarFose. Opmerkelijk aan deze nieuwe galerie is dat ze zich vooral richt op de 19de-eeuwse fotografie. Met zijn immense persoonlijke collectie beklemtoont de galeriehouder Xavier Debeerst vooral de diversiteit van deze fotografie. Vandaar dat we hier niet alleen bekende namen als een Gustave Marissiaux of Léonard Misonne (de twee Belgische pioniers van het pictorialisme, een belangrijke 19de-eeuwse stroming in de fotografie) terugvinden, maar ook werk van onbekende en zelfs anonieme fotografen. Zo valt er bijvoorbeeld naast documentair werk van de relatief onbekende Turkse fotograaf Pascal Sebah ook een klein ensemble exotische reisfotografie van de firma Lehnert & Landrock te bewonderen. Een keuze die vooral de brede opzet van de galerie verraadt: naast de gevestigde kunstfotografie van rond de eeuwwisseling, is er ook plaats voor de meer populaire stromingen binnen de toenmalige fotografie. Verrassend is ook de zorg waarmee de context van deze beelden wordt gereconstrueerd. Hierdoor krijgt de bezoeker de mogelijkheid zich een preciezer beeld te vormen van de 19de-eeuwse verhouding tot het fotografische beeld. Een verhouding die, zo blijkt althans uit het hier getoonde materiaal, speelser en plechtiger is dan onze hedendaagse verhouding tot het beeld. Het ontzag dat men had voor de fotografische afbeelding blijkt niet alleen uit de versierde kaders waarmee de fotos toentertijd werden opgetuigd, maar ook uit de meest bizarre instrumenten die men bedacht om van de fotografische kijkervaring iets bijzonders te maken. De hier verzamelde visuele prothesen hielden de foto steeds op een respectabele afstand van de toeschouwer: met een foto geplaatst op het ene uiteinde van een houten constructie, wordt de blik van de kijker via een vergrootglas of een verrekijker in de richting van het beeld gedwongen.Nog op een ander punt onderscheidt dit fotoantiquariaat zich van de reguliere praktijk in het Vlaamse galeriewezen. Terwijl de meeste Vlaamse galeries het internet hoogstens gebruiken als een extra promotioneel instrument, spelen de nieuwe media hier een fundamentelere rol. In zekere zin is de verhouding tussen beide media hier omgekeerd: eerst was er de internetsite, waarmee Debeerst een groot deel van zijn verzameling voor de internationale wereld van de geïnteresseerde fotografieverzamelaar wist te ontsluiten, en pas later kwam de galerie erbij. Het voordeel van de galerie is dat er zo niet alleen een ruimte ontstond waar de collectie openbaar kon worden gemaakt, maar ook dat ze een plaats bood waar de verschillende fotos tot een gesprek kunnen worden gedwongen (en zo de interne spanningen van de verzameling in de verf zetten). Vandaar ook de voortdurend wisselende opbouw van de galerie: na de kleine (maar prachtige) tentoonstelling gewijd aan Gustave Marissiaux (vandaag nog te bekijken) zullen nog presentaties volgen van onder andere het werk van Giorgio Sommer en Willy Kessels. SHuHet fotoantiquariaat AnamorFose is gevestigd op de Houtmarkt 21 in Kortrijk. Open: elke vrijdag van 16 tot 20 uur en elke zaterdag van 10 tot13 uur, of op afspraak. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de galerie: www.anamorfose.be