Aandeel België in lopend overschot BLEU bedraagt meer dan 50 procent

(tijd) - België zorgt voor meer dan de helft van het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie (BLEU). Het surplus van het goederenverkeer van de BLEU is uitsluitend te danken aan België, maar het boni van het dienstenverkeer en de faktorinkomens is vooral te situeren in Luxemburg. Een en ander heeft de redaktie afgeleid uit Belgische en Luxemburgse cijfers. De betalingsbalans van de BLEU wordt opgesteld door de Belgische Nationale Bank. Er bestaan geen aparte officiële cijfers voor België en Luxemburg. Wel publiceert STATEC, het Luxemburgs instituut voor de statistiek, sinds verscheidene jaren ramingen van het lopend verkeer van Luxemburg.