Advertentie
Advertentie

Aandeel van Brussel in opbrengst van personenbelasting kalft af

(tijd) - Tussen 1985 en 1997 nam het aandeel van het Vlaamse Gewest in de opbrengst van de personenbelastingen toe van 58,2 tot 61,9 procent. Het Waalse aandeel daalde licht van 30,0 naar 28,8 procent. Maar vooral het Brusselse aandeel zakte sterk weg, van 11,8 naar 9,2 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Viseur op een schriftelijke vraag van VU-volksvertegenwoordiger Bourgeois. Uit het antwoord van Viseur op een andere schriftelijke vraag van PRL-kamerlid Reynders blijkt dan weer dat de niet-indexering van de belastingschalen de overheid tussen 1994 en 1998 166,2 miljard frank opbracht.De tragere groeiopbrengst van de personenbelasting in Brussel en Wallonië loopt parallel met de evolutie van de nettobelastbare inkomens. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het Waalse inkomensaandeel voor de meest recente periode, tussen '93 en '96, zo goed als ongewijzigd bleef op 30,4 procent. Het Vlaamse aandeel steeg van 60,4 naar 61,0 procent. Het Brusselse inkomensaandeel daalde tussen '93 en '96 met 0,6 procent, van 9,2 naar 8,6 procent.