"Aandeel van leasing in aankoop van bedrijven daalt'

RUDY BOON, marketing manager van Locabel, verwijst naar cijfers van de Belgische Vereniging van Leasingondernemingen (BVLO) waaruit blijkt dat het geleasde volume in 1992 63 miljard fr. bedroeg tegen 70 miljard fr. in 1991. Onroerende leasing haalde in 1992 een volume van 4 miljard fr. In de periode 1985-1989 was er nog een exponentiële stijging. Die forse groei had een dubbele oorzaak. Enerzijds had leasing in 1985 een lage penetratiegraad op de investeringsmarkt en anderzijds zorgde een sterke ekonomische groei voor een bijkomend effekt. "In 1990 kende de markt de hoogste penetratiegraad, stelt Rudy Boon. Het jaar daarna kon nog een status-quo bereikt worden, maar sinds 1992 gaat het bergaf'. Ook tussen de verschillende segmenten van de leasingmarkt traden verschuivingen op. Leasing van computers haalde traditioneel het grootste marktaandeel, zegt Alain Vervaet, gevolgd door autoleasing. In 1992 sloeg de balans om en stond autoleasing aan de kop.