Aandeel Vlaams gewest in uitvoer stijgt tot 74%

(tijd) - Het aandeel van het Vlaams gewest in de uitvoer van België is in 1988 met 0,4 procentpunt gestegen tot 73,8 procent. Het aandeel van het Waals gewest steeg met 0,1 punt tot 21,2 procent, maar het Brussels aandeel daalde met 0,5 punt tot 5 procent. Een en ander staat in een studie (*) over de exportgerichtheid van de provincies en gewesten.