Aandeelhoudersvergadering Roumanie nogmaals uitgesteld

(tijd) - De aandeelhoudersvergadering van Roumanie van gisteren werd uitgesteld tot 28 november eerstkomend. De vergadering diende verdaagd te worden wegens een geschil over het rechtmatige eigenaarschap van de Belgische beursgenoteerde holding. Een kort geding dienaangaande diende gisteren overigens ook naar een latere datum verschoven te worden, aangezien de partijen die tegenover elkaar stonden niet voldoende tijd hadden gehad om hun konklusie voor de handelsrechtbank neer te leggen.Ruim een week geleden kwam aan het licht dat, in tegenstelling tot de informatie in officiële kennisgevingen aan de Brusselse beurs, de Italiaanse vennootschap Somifin niet de rechtmatige hoofdaandeelhouder van de beursschelp Roumanie is. Somifin had in de loop van 1992 slechts voor rekening van de Italiaanse vennootschap Uno Immobiliare een kontrolebelang in Roumanie verworven.