Aandeelhoudersvergaderingen functioneren ondermaats

(tijd) - Aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen zijn geen groot succes. Het aantal aanwezigen ligt erg laag, de vragen zijn ondermaats, de agendapunten vaak irrelevant en de kostprijs veel te hoog. De werking en de functie van de aandeelhoudersvergadering moeten dan ook dringend worden aangepast, menen de Gentse onderzoekers professor Eddy Wymeersch en Christoph van der Elst.Over de functie en plaats van de aandeelhoudersvergadering vloeide reeds heel wat 'theoretische' inkt. Een praktische evaluatie van de aandeelhoudersvergadering in België, bleef evenwel uit. Met hun studie 'De werking van de algemene vergadering in de Belgische beursgenoteerde vennootschappen: een empirisch onderzoek' vullen professor Eddy Wymeersch en Christoph van der Elst deze lacune op.