Advertentie
Advertentie

Aandelen en aandelen zijn twee

Wie het heeft over een (kapitaal)vennootschap, denkt bijna automatisch aan aandelen. Daarbij gaat men er gemakshalve vaak van uit dat alle aandelen steeds een deel van het kapitaal vertegenwoordigen, of nog dat aan elk aandeel stemrecht verbonden is op de algemene vergadering. Dat dit niet correct is, moge blijken uit de bespreking van twee 'alternatieve' soorten vennootschapseffecten, die bovendien nog een aantal opportuniteiten bieden in het kader van de latere overdracht van de familiale onderneming.Een aandeel is in essentie de vergoeding voor de aandeelhouder die een bepaald goed (vermogensbestanddeel) inbrengt in de vennootschap om het aan het risico van onderneming te onderwerpen. In de regel verlenen aandelen aan de aandeelhouder zowel lidmaatschapsrechten (waaronder het stemrecht) als vermogensrechten (zoals het recht op dividend en het recht op een eventuele liquidatiebonus). Met sommige vennootschapsvormen kan men echter van deze regel afwijken.