Aandelen moeten worden geboekt tegen marktwaarde

Als aandelen worden verworven, moeten die geboekt worden tegen de marktwaarde of werkelijke waarde. Dat is de conclusie na de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Gent in de zaak-Artwork Systems. Daarbij stelde de rechtbank de fiscus vorige week in het gelijk. De rechtbank steunt daarbij zowel op de primauteit van het boekhoudrecht als op de inhoud van het fiscale winstbegrip. Maar de constructie die volgens de BBI was opgezet om een transactie belastingvrij te houden, is minstens even belangrijk.