Advertentie
Advertentie

Aandelen opsplitsen in lidmaatschaps- en vermogensrechten

Vaak gaan ouders akkoord met de overdracht van het familiebedrijf naar hun kinderen vóór hun overlijden, maar zonder dat ze daarbij alle zeggenschap verliezen. Om deze twee doelstellingen samen te realiseren wordt nogal eens gekozen voor de overdracht van de naakte eigendom aan de kinderen met behoud van het vruchtgebruik door de ouders. Minder bekend maar misschien wel beter is de constructie waarbij de kinderen ondervennoten worden.De scheiding tussen leiding en eigendom van het bedrijf wordt veel toegepast om de opvolging in het familiebedrijf te regelen. De eigendom gaat naar de kinderen en de leiding blijft bij de ouders. Verschillende technieken komen in aanmerking om deze doelstelling te bereiken. Overdracht van de naakte eigendom aan de kinderen met behoud van het vruchtgebruik door de ouders is daarvan de bekendste. De constructie naakte eigendom/vruchtgebruik heeft echter enkele nadelen.