Aandelenopties en ontslag

Het toekennen van aandelenopties is een populaire vorm van werknemersparticipatie. Er heerst echter onduidelijkheid over de rol van aandelenopties in de opzeggingsvergoeding van ontslagen werknemers.