Aanhoudende kritiek op Renault-top levert onderhandelingen met vakbond op

(afp/belga/reuter) - De sluiting van Renault Vilvoorde blijft de gemoederen in binnen- en buitenland verhitten. Chirac en Juppé verklaarden beiden 'geschokt' te zijn door het optreden van Renault. Ook vanuit de lagere politieke regionen werd de Renault-top belaagd. De vakbonden organiseren vandaag prikacties in Frankrijk. Voor vrijdag zijn acties in alle Europese vestigingen aangekondigd.De Franse vakbondsleiders hebben gisteren hun ongenoegen over de gang van zaken bij Renault nog eens uitgebreid geëtaleerd. De CFDT ventileerde zijn wrevel in een open brief aan groepsvoorzitter Louis Schweitzer met vragen 'over de motivatie en de redenen' van de sluiting van Vilvoorde en de aankondiging van een sociaal plan met 2.764 ontslagen in Frankrijk. 'Het sociaal plan '97 wijst erop dat u vastberaden bent versneld de werkgelegenheid in te krimpen alsof het u voorkomt dat alleen een prioritaire aanpassing van het personeelsbestand de onderneming kan redden', aldus de CFDT.