Aanmoedigingspremies zijn geen snoepjes

De vakbonden worden steeds nerveuzer over het uitblijven van een beslissing in het dossier van de aanmoedigingspremies. Misschien zijn aanvullende premies, zoals de aanmoedigingspremies, niet doorslaggevend bij een loopbaankeuze. Maar ze helpen wel, zeker als overheden en sociale partners een stimulerend beleid voeren in diezelfde richting, stellen XAVIER VERBOVEN en JEAN-MARIE DE BAENE.