Aannemerscombinatie Westerschelde krijgt schadevergoeding

DEN HAAG (tijd) - De aannemerscombinatie Westerschelde (bestaande uit de HBG, Ballast Nedam, Volker Stevin en Strukton Boskalis) krijgt van de Nederlandse Rijkswaterstaat een vergoeding van 20 miljoen gulden (370 miljoen frank). De combinatie wilde vorig jaar naar de rechter stappen wegens contractbreuk, maar uiteindelijk is nu in onderling overleg een overeenkomst bereikt over het bedrag van de schadevergoeding.In 1971 werd een contract gesloten voor een brug-tunnelverbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Dat werd verbroken en na een nieuwe aanbesteding werd het werk voor 1,6 miljard gulden (bijna 30 miljard frank) toegekend aan de combinatie Middelplaat Westerschelde. De Noord-Brabantse bouwonderneming Heijmans is er de leidende partij. De andere ondernemingen zijn BAM, TBI, Philip Holtsman, Weiss und Freitag en Franki uit België. Hoe groot de onderlinge verhoudingen zijn, wil Heijmans niet zeggen.