Advertentie
Advertentie

Aanpak informatiecriminaliteit wordt uitdaging voor bedrijven

(tijd) - De aanpak van de informatiecriminaliteit wordt voor de bedrijven de uitdaging voor de 21ste eeuw. Uit een onderzoek van het onderzoeks- en adviesbureau Schalke en Partners bij een groot Belgisch hoogtechnologisch bedrijf blijkt dat door werknemers gepleegde informatiecriminaliteit almaar toeneemt. Om bedrijven en gerecht in staat te stellen deze criminaliteitsvorm aan te pakken, wordt de laatste hand gelegd aan een telematicawetgeving. Uit eigen speurwerk van het onderzoeks- en adviesbureau Schalke en Partners bij een grote onderneming - zo'n 5.000 werknemers - blijkt dat ondernemingen vooral het slachtoffer worden van vermogenscriminaliteit zoals diefstallen en fraudes (75%). 'Toch merken we duidelijk dat informatiecriminaliteit in omvang toeneemt. Dat is onder meer het gevolg van de grotere informatisering van bedrijven. Ook de wetgeving in wording houdt rekening met deze trend', zegt Harald Haelterman van Schalke en Partners. Het onderzoeks- en adviesbureau is in België en Nederland werkzaam en telt tien voltijdse medewerkers. Voor gespecialiseerd speurwerk zoals in de IT-branche - en met name voor de technische ondersteuning - wordt een beroep gedaan op specialisten, de observatie van personen wordt aan privé-detectives uitbesteed.