Advertentie
Advertentie

Aanpak scheepsafval mag niet leiden tot concurrentievervalsing

Er komt beweging in de aanpak van scheepsafval in Europa. Een Europese richtlijn zet de bakens uit en moet eind 2002 van kracht worden. In principe zou het lozen op zee daarmee grotendeels moeten ophouden. De praktische maatregelen moet men echter nog uitwerken, zowel op Europees niveau als in eigen land. De ophalers en verwerkers van scheepsafval in de havens hebben zich alvast op beide niveaus gegroepeerd. In ons land is VZW Belshore opgericht. De extra afvalverwerking zou de prijzen in het zeetransport slechts licht verhogen. Willem de Bock