Aanpak ziekteverzuim in onderwijs haalt verhoopt resultaat niet

(tijd) - Het staat nu zwart op wit: onderwijzers maken oneigenlijk gebruik van het ziekteverlof. De privé-firma Plus-MC die kontroles uitvoert in opdracht van de Vlaamse minister van onderwijs Luc Van den Bossche, stuurde alleen in het eerste semester van dit jaar al ruim 1.230 lesgevers vervroegd 'terug naar school'. Toch wordt de verwachte besparing van 550 miljoen frank dit jaar wellicht niet gehaald.Tussen 1 januari en 15 juni van dit jaar bezochten kontrole-artsen van de partikuliere organizatie Plus-MC 7.165 van de 62.204 al dan niet zieke onderwijzers. Uit het verslag, waarvan De Morgen inzage kreeg, blijkt dat bijna 5.750 van de kontroles gebeurden bij leerkrachten die langer dan twee weken afwezig waren. De cijfers over de kontrole op het ziekteverzuim, staven wat minister van onderwijs Van den Bossche al geruime tijd vermoedde: er is sprake van oneigenlijk gebruik van ziekteverlof. Plus-MC stuurde 575 lesgevers vroeger naar de klas, 656 moesten vervroegd hun werk hervatten tegen 50 procent.