Aanpassing bedrijfsvoorheffing

(tijd) - Partikulieren die persoonlijke bijdragen betalen voor hun groepsverzekering of een gelijkaardige regeling, kunnen deze bijdragen vanaf dit jaar niet meer rechtstreeks aftrekken van hun bedrijfsinkomen. Er geldt nog wel een belastingvermindering op basis van de nieuwe regeling voor het lange termijnsparen die een globale aftrek voorziet tegen tarief tussen 30 á 40%. Ook de bedrijfsvoorheffing op lonen wordt verminderd met een bedrag dat gelijk is aan 30% van de betaalde pensioenbijdragen.