Advertentie
Advertentie

Aanpassingen aan Vlarem I definitief goedgekeurd

De Vlaamse milieureglementering Vlarem I is door de Vlaamse regering op meerdere punten fundamenteel gewijzigd. Enkele procedures in het 'Milieuvergunningendecreet' worden op punt gesteld om ze in overeenstemming te brengen met wijzigingen die in '93, '94 en '96 in dat decreet werden ingevoerd. Een eerste wijziging betreft de invoering van een vereenvoudigde vergunningsprocedure voor kleine veranderingen (decreet 22 december '93). Voor de omschreven kleine veranderingen komt een mededeling zonder openbaar onderzoek in de plaats van de vergunningsaanvraag. Voorts wordt de bijzondere vergunningsprocedure voor overheidsinstellingen afgeschaft, wat betekent dat voor inrichtingen van eerste klasse de vergunningsaanvraag nu bij de bestendige deputatie van de provincie en niet meer bij de bevoegde minister moet worden ingediend. Een derde wijziging betreft de aan de burgemeesters en de ambtenaren van de Milieu-inspectie opgelegde verplichting tot wederzijdse informatie over vastgestelde overtredingen.