Aanpassingen bankrichtlijnen goedgekeurd

(tijd) - De ministers van Financiën van de Europese Unie keurden drie aanpassingen aan bankrichtlijnen goed. Het zijn puur technische aanpassingen van bestaande richtlijnen, die zonder discussie in de raad zijn goedgekeurd. Als het Europees Parlement ze aanvaardt, dan worden ze weldra geïmplementeerd.