Aanpassingen investeringssteun

De Vlaamse regering zou op korte termijn de richtlijnen op de economische expansiesteun aanpassen, weet ZO-magazine, het blad van de zelfstandigenorganisatie Unizo. Het gaat om de rentetoelage of kapitaalpremie die u kan bekomen, indien u investeert. Een van de wijzigingen zou de afschaffing zijn van de steun voor bijkomende tewerkstelling. Ook zou u de aanvraag moeten indienen vóór de aanvang van de investering. Als u aan investeringen denkt, en als die investeringen in aanmerking komen voor expansiesteun, dan raadt ZO-magazine aan uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.Vlaamse toeleveranciers op cd-romDe Vlaamse gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM) zetten een bestand van 1.300 Vlaamse toeleveringsbedrijven op een viertalige cd-rom. Die wordt gratis bezorgd aan tienduizend bedrijven in binnen- en buitenland die werk uitbesteden en hij is voortaan ook te raadplegen op het www.gom.be/cdtoelevering/default.htm.Het bestand van de 1.300 Vlaamse toeleveringsbedrijven wordt voortdurend bijgewerkt door de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen. Het gaat om bedrijven uit de bedrijfstakken metaal, elektrotechniek/elektronica, kunststoffen/ rubber en industriële diensten. Behalve algemene bedrijfsgegevens bevat het bestand ook technische toeleveringsgevens. Een uitgebreide reeks zoek- en selectiefuncties maakt het mogelijk snel de juiste toeleveranciers te identificeren.Inlichtingen: GOM- West-Vlaanderen, Eddy Jonckheere, tel. 050/36.71.17, e-mail: eddy.jonckheere@gomwvl.beBrochure KMO-adviseursOndernemen wordt steeds complexer voor KMO-bedrijfsleiders. Leren is een levenslange opdracht geworden voor een ondernemer en zijn medewerkers. Het inschakelen van een externe adviseur kan een belangrijke hefboom zijn voor een KMO die dat leren wil aanpakken. Toch doen in Vlaanderen maar weinig ondernemers een beroep op zon adviseur. De VIZO-brochure Werken met KMO-adviseurs tracht een antwoord te formuleren op de vragen van ondernemers hieromtrent. Het VIZO (Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen) legt in de brochure uit wat externe advisering precies is en waarom bedrijven een beroep doen op adviseurs. Het geeft een overzicht van de domeinen waarin adviseurs werken en hoe u een samenwerking met een adviseur kan opbouwen. Ten slotte legt de brochure de financiële bijdrage van de overheid uit. De brochure is gratis te verkrijgen.Inlichtingen: VIZO-bedrijfsadvies, fax 02/227.63.91, www.KMOLOKET.be.Zakenmissie naar OezbekistanDe stad Kortrijk sloot onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de stad Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Om de relaties tussen beide streken te verbeteren, wordt een handelsmissie georganiseerd van 28 mei tot 2 juni.Oezbekistan, een GOS-staat, en is sinds 1 september 1991 onafhankelijk. Het land is 447.400 km2 groot (dertien keer de oppervlakte van België) en telt ruim 24 miljoen inwoners. Het heeft belangrijke reserves koper, zilver, zink en gas, en enorme goudvoorraden. Oezbekistan is de zevende grootste goudproducent ter wereld en de tweede belangrijkste exporteur van katoen.Het land evolueert mondjesmaat naar een markteconomie. De missie naar Oezbekistan kan interessant zijn voor de textielsector en leveranciers van textielmachines, de voedingsmiddelenindustrie en de milieu- en toeristische sector.Inlichtingen: Kamer van Koophandel,Fanny Galle, tel. 056/23.50.53, e-mail: fg@ccikortrijk.be.Infosessies GOM Vlaams-BrabantDe GOM Vlaams-Brabant organiseert dit voorjaar praktische infosessies over drie knelpunten die vaak voorkomen bij KMOs.Milieuzorg in de onderneming (maart) wil inzicht geven in de milieurelevante knelpunten in het bedrijf en u leren hoe u een efficiënt actieplan kan opstellen. De sessie Het businessplan (april) verduidelijkt de werkwijze voor het opstellen van het businessplan, vanaf het idee, tot het rondkrijgen van de financiering van het project. Wegwijs in innovatieondersteuning (mei) tracht ondernemers een inzicht te geven in de innovatieondersteunende infrastructuur in Vlaanderen. Elke infosessie wordt drie keer georganiseerd in de bedrijvencentra van Leuven, Vilvoorde en de Zennevallei.Inlichtingen: Wim van den Brande, Bedrijvenloket van de GOM, tel. 0800/30.108, e-mail: wvb@gomvlaamsbrabant.be.Verplichting overuren in arbeidscontractAls een werkgever een werknemer wil verplichten tot het presteren van overuren, dan moet die verplichting voorkomen in het arbeidscontract. Dat blijkt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie. Het Hof moest zich uitspreken in een zaak die een ontslagen Duitse werknemer had aangespannen tegen zijn voormalige werkgever. Die had de man op straat gezet omdat hij weigerde overuren te kloppen. De Europese rechtbank oordeelde dat de Europese wetgeving een werkgever ertoe verplicht de loontrekkende op de hoogte te brengen van alle essentiële elementen van het arbeidscontract. De verplichting tot overwerk is, oordeelden de Europese rechters, één van deze essentiële elementen.