Advertentie
Advertentie

Aansprakelijkheid van bestuurders en beheerders: nieuwe tendenzen

Financiële moeilijkheden bij vennootschappen en bij VZWs die lonen aan hun personeel uitbetalen, leiden vaak tot het achterwege blijven van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De fiscus tracht bij faillissement of vereffening van de rechtspersoon de bestuurders of beheerders van de vennootschap of de VZW persoonlijk tot schadevergoeding aan te spreken voor de onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing. Hoewel de fiscus met deze vordering in de praktijk vaak succes boekt, staan de bestuurders en beheerders niet machteloos.