Advertentie
Advertentie

Aantal diamantbewerkers blijft dalen

(tijd) - Het aantal diamantbewerkers blijft dalen, maar toch is er in de voorbije twee jaar sprake van een uitbodeming. In 1995 telde België nog 3.239 diamantbewerkers, nauwelijks een zesde van de tewerkstelling in de jaren zestig. Er waren vorig jaar 296 bedrijven actief in deze sector. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de Rijksverlofkas van de Diamantnijverheid.Een niet onbelangrijk deel van de Antwerpse diamantnijverheid is in de voorbije jaren uitgeweken naar de lage-loonlanden. Na de Tweede Wereldoorlog was die sector nog sterk gegroeid. De totale tewerkstelling liep op van 13.137 in 1958 naar een recordaantal van 19.010 in 1968. In het begin van de jaren tachtig was dat aantal reeds gehalveerd tot minder dan 10.000. In 1990 waren er maar 4.973 werknemers meer. In de jaren nadien daalde het aantal met 7 tot 10 procent per jaar. De daling lijkt nu uitgebodemd met een daling van respectievelijk 3,5 procent en 3,7 procent in 1994 en 1995.