Aantal failliete NV's stijgt spectaculair

(tijd) - Het aantal faillissementen van naamloze vennootschappen is tijdens de eerste helft van dit jaar met 45% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Als die trend zich in de tweede helft van dit jaar doorzet, zullen in 1992 wellicht meer dan duizend naamloze vennootschappen failliet worden verklaard. In 1990 en 1991 waren het er respektievelijk maar 574 en 721.