Advertentie
Advertentie

Aantal faillissementen daalt licht, maar jaarrecord een feit

(tijd) - In november zijn in ons land 632 bedrijven failliet verklaard waarvan 138 particuliere ondernemingen en 494 vennootschappen. Dat zijn er 20 minder (- 3%) dan in november van 1995 en 153 minder dan in de recordmaand oktober 1996 toen liefst 785 bedrijven - het hoogste aantal tot nu toe - over de kop gingen. Het is nog te vroeg om te besluiten dat deze daling te danken is aan een anticipatie op de nieuwe wetgeving inzake faillissement en gerechtelijk akkoord die vorige week werd goedgekeurd.Het is natuurlijk best mogelijk dat bedrijven in moeilijkheden de neerlegging van de boeken uitstellen of dat schuldeisers wachten met een dagvaarding in faillissement tot de nieuwe wet in werking treedt. De nieuwe wetgeving moet in principe van het gerechtelijk akkoord de regel en van het faillissement de uitzondering maken. De nieuwe wet is pas in december goedgekeurd maar het is best mogelijk dat in de maanden die de inwerkingtreding voorafgaan reeds wordt geanticipeerd en faillissementen even worden \;uitgesteld'. Al moet opgemerkt worden dat ook in de voorgaande jaren het aantal faillissementen in november over het algemeen een terugval kenden ten opzichte van de voorgaande maanden. De forse opstoot van faillissementen vanaf de maand juli 1996 die in oktober tot een historisch record leidde, wordt dan weer deels toegeschreven aan de stopzetting van vereffeningen. In de nieuwe vennootschapswet van 13 april 1995 die sinds 1 juli 1996 van kracht is, werd de vereffening van vennootschappen ernstig beknot, waardoor diverse vennootschappen alsnog een vereffening misliepen en toch de boeken dienden neer te leggen.