Aantal faillissementen in eerste halfjaar 9% hoger

(tijd) - Tijdens het eerste halfjaar van 1994 zijn in ons land uiteindelijk 3.371 bedrijven failliet verklaard tegen 3.091 in dezelfde periode van vorig jaar, zo blijkt uit gisteren bekendgemaakte, definitieve cijfers over die periode. Dat is een toename van 280 of ruim 9 procent. Vooral partikuliere ondernemingen zijn dit jaar het grote slachtoffer met een stijging van bijna 14 procent tot 778 faillissementen. In de maand juni deden de NV's het bijzonder slecht met liefst 30 procent meer faillissementen dan in 1993. Handelsinformatiebedrijf Graydon telde op 30 juni voor het eerste kwartaal van dit jaar 3.115 faillissementen (Tijd 1/7). Deze voorlopige cijfers voor de maand juni maakten gewag van 270 faillissementen van vennootschappen en 80 faillissementen van partikuliere bedrijven. Uit de nu definitieve cijfers blijkt dat uiteindelijk liefst 618 bedrijven werden failliet verklaard in de maand juni. Het aantal failliete vennootschappen klom tot 485 (of 60 meer dan in juni 1993) en het aantal failliete partikuliere ondernemingen tot 133 tegen 122 vorig jaar. Het grote verschil tussen voorlopige en definitieve cijfers is te wijten aan de vertraging in de publikatie van de faillissementsvonnissen in het Staatsblad. Liefst 268 vonnissen die in juni werden uitgesproken, werden pas in de loop van de maand juli gepubliceerd in het Staatsblad.