Advertentie
Advertentie

Aantal faillissementen in mei weer gestegen

(tijd) - In de voorbije maand mei zijn in ons land 574 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 26 meer dan in dezelfde maand van 1997 (+ 4,7%). Het is de eerste maal sinds januari 1998 dat het aantal faillissementen weer stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 25 procent minder faillissementen genoteerd, na vijf maanden bedraagt de daling nog maar 16 procent, zo blijkt uit cijfers van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium. Het aantal ambtshalve faillissementen verschrompelde van 339 in 1997 tot 20 in dezelfde periode van dit jaar.De nieuwe faillissementswet verbiedt het ambtshalve faillissement. De handelsrechter kan een bedrijf enkel nog in vier welbepaalde gevallen ambtshalve failliet verklaren krachtens de nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord. Hier wringt het schoentje echter. Het gerechtelijk akkoord is nog geen hoogvlieger, wat in belangrijke mate te wijten is aan een nijpend personeelsprobleem. Sinds de wet op 1 januari 1998 van kracht werd, zijn slechts 81 aanvragen voor een gerechtelijk akkoord gehomologeerd door de rechtbank. Ook al mochten dit jaar evenveel bedrijven ambtshalve failliet zijn verklaard als vorig jaar, dan nog zou een beter resultaat worden geboekt. De betere conjunctuur en het aantrekkend verbruik hebben hoe dan ook een heilzame invloed.