Advertentie
Advertentie

Aantal faillissementen zakt in december met 24 procent

(tijd) - Het aantal faillissementen is in december 1998 met 23,6 procent gezakt tot 593 tegen 776 in december 1997. Dat is het beste cijfer sinds 1996. In dit cijfer zijn alle bedrijven, zowel vennootschappen als particuliere ondernemingen en VZW's met een BTW-nummer opgenomen. Dankzij deze forse daling blijft het totale aantal faillissementen voor het hele jaar 1998 nipt onder de 7.000. Het jaartotaal van 6.924 (- 10,7%) is het laagste sinds 1994 toen 6.472 bedrijven failliet werden verklaard.De daling van het aantal faillissementen was vooral tijdens de eerste maanden van 1998 goed te merken. Na de vakantie kwam de klad erin en ging de opgebouwde winst geleidelijk aan verloren. Critici wijzen erop dat de sterke daling van het voorjaar vooral te wijten was aan de plotse stopzetting van de stroom ambtshalve faillissementen als gevolg van de nieuwe wetten op het faillissement en het gerechtelijk akkoord. Later op het jaar ging de winst gedeeltelijk verloren. Dankzij een uitstekende slotmaand december met een daling van 23,6 procent blijft het jaartotaal 10,7 procent onder het cijfer van 1997. Mocht het cijfer voor december 1998 gelijk zijn geweest aan dat van december 1997, dan zou het jaar 1998 geëindigd zijn met een daling van 9 procent ten opzichte van 1997.