Aantal federale kabinetsleden daalt van 1.060 naar 928 personen

(tijd) - Naast het ontmijnen van het Alstom-dossier, nam de federale ministerraad vrijdag nog een reeks andere beslissingen. Het elektronisch toezicht op veroordeelden wordt uitgebreid en de tornado die op 14 augustus vooral Doornik en Vlaams-Brabant trof, wordt als ramp erkend. De regering goot ook de afspraken in het regeerakkoord over de beperking van het aantal kabinetsleden in een wettelijke vorm.Op dit moment loopt al een experiment met maximaal 25 gestraften, die in plaats van een gevangnisstraf uit te zitten onder elektronisch huisarrest geplaatst zijn. In de praktijk gaat het om personen die nog ten hoogste zes maanden van hun mogelijke invrijheidstelling verwijderd zijn. Minister van Justitie Marc Verwilghen kreeg vrijdag de toestemming dat project tegen 2003 uit te breiden tot maximum 300 personen. De minister wees er nog eens op dat het elektronisch toezicht een stuk goedkoper is voor de samenleving dan een klassieke gevangenisstraf. Wel worden de voorwaarden aangepast. Om in aanmerking te komen voor dit alternatief moet een veroordeelde eerst beloven zijn slachtoffers te vergoeden voor de schade die ze hebben aangericht.