Advertentie
Advertentie

Aantal fiscale anomalieën weggewerkt

(tijd) - De federale ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp goed dat enkele fiscale anomalieën wegwerkt. Het gaat doorgaans over kleinere wijzigingen die wel van aard zijn om de achterban van de regeringspartijen tevreden te stellen.Zo wordt nu ook officieel bevestigd dat samenwonende ouders hun kinderen bij de belastingen geen twee keer als persoon ten laste mogen inbrengen. Over dit punt bestond een tijd onduidelijkheid. In CVP-kringen meende men onlangs te kunnen vaststellen dat dit kon. Waarop CVP-volksvertegenwoordiger Ferdinand Ghesquière prompt aankondigde een wetsvoorstel te zullen indienen dat deze bevoordeling van samenwonenden ten opzichte van gehuwden uit de wereld hielp.