Aantal Franse werknemers in West-Vlaanderen groeit

(tijd) - Het aantal werknemers uit Frankrijk dat in West- Vlaanderen werkt, neemt gestadig toe. Tot voor kort kort bleef dit aantal beperkt tot een kleine 300 personen. In het voorbije jaar is hierin duidelijk verandering gekomen. Momenteel zijn er een duizend Fransen in West-Vlaanderen tewerkgesteld.