Aantal geboorten nadert naoorlogs dieptepunt

(tijd) - In Vlaanderen werden er vorig jaar 64.300 kinderen geboren, 661 minder dan in 1994 en het op één na (1985: 64.167) laagste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens Bea Buysse van de studiedienst van Kind & Gezin mag uit de leeftijdsopbouw van de vrouwelijke bevolking worden afgeleid dat het geboortecijfer verder zal dalen.