Aantal klachten bij Vlaamse ombudsman vorig jaar vervijfvoudigd

BRUSSEL (tijd) - Bii de ombudsman van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap liepen er vorig jaar ruim 11.000 klachten binnen. Dat is vijf keer zoveel als het jaar voordien, tevens het eerste werkingsjaar. Klagend Vlaanderen heeft de weg naar de Vlaamse ombudsman blijkbaar gevonden. De administratie van haar kant heeft in sommige domeinen de weg van de klantvriendelijkheid gevonden, blijkt uit het jaarverslag van ombudsman Jan Goorden. Maar er blijven hardnekkige pijnpunten, vooral in de ruimtelijke ordening.