Advertentie
Advertentie

Aantal klachtenover racisme stijgt lichtjes

(tijd) - Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft vorig jaar 1.246 klachtendossiers over racisme geopend. Na onderzoek blijkt er bij 28 procent van deze klachten sprake van racisme te zijn, zie directeur Johan Leman bij de voorstelling van het jaarverslag 2001. Hij betreurt wel dat het Centrum geen volledige kijk heeft op het aantal klachten omdat niet alle gegevens van parketten en politiediensten spontaan bij het Centrum gemeld worden.