Aantal nieuwe bedrijven zit in neerwaartse trend

(tijd) - Het aantal oprichtingen van nieuwe ondernemingen is in 1996 met 2,5 procent gedaald tot 62.191 tegen 63.775 in 1995. Er werden weliswaar iets meer vennootschappen opgericht maar er kwamen minder nieuwe particuliere ondernemingen bij. De ontwikkeling verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak. In groot- en kleinhandel en horeca was er vorig jaar een aanzienlijke daling. In de vastgoedsector was er een spectaculaire daling na een al even spectaculaire stijging in 1995. In de bedrijfstak informatica en overige zakelijke dienstverlening zet de groei van het aantal nieuwe ondernemingen zich door.Een en ander blijkt uit een onderzoek van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium over het aantal oprichtingen van nieuwe ondernemingen tijdens de voorbije vier jaar. Het onderzoek gebeurde aan de hand van het aantal nieuwe BTW-inschrijvingen. Zowel vennootschappen als particuliere ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn in de cijfers begrepen. In 1996 werden in totaal 62.191 nieuwe BTW-nummers toegekend tegen 63.775 in 1995 en 61.729 in 1994. In 1993 waren het er 62.601. In 1997 werden er tot en met 15 mei al 18.300 nieuwe BTW-nummers toegekend. Het aantal nieuwe vennootschappen steeg van 22.122 in '95 naar 23.150 in 1996. In 1994 en 1993 kwamen er respectievelijk 20.469 en 22.338 nieuwe vennootschappen bij. Na de inzinking in 1994 lijkt de trend weer stijgend maar niet in alle bedrijfstakken. Zo daalde het aantal nieuwe vennootschappen in de bouw vorig jaar van 1.971 naar 1.821 tegen 1.782 in 1993 en 1.938 in 1994. Ook in groot- en kleinhandel, horeca, vervoer en de verkoop en herstelling van auto's was er een terugval. In de groot- en kleinhandel was er een voortdurende daling tijdens de jongste vier jaar. Dat was ook zo voor de sector verkoop en herstelling van wagens. De sectoren vervoer en vervoerondersteunende bedrijven kenden in 1996 de oprichting van respectievelijk 483 en 177 nieuwe vennootschappen. Voor de sector vervoer is sprake van een golvende beweging. In 1993 kwamen er slechts 438 nieuwe vennootschappen bij in deze sector terwijl in 1995 een hoogtepunt van 524 werd bereikt. In de sector vervoerondersteunende bedrijven is sprake van een voortdurende daling, van 255 in 1993 naar 244 in 1995 en amper 177 in 1996. De vastgoedsector die zowel de verkoop als verhuur van onroerend goed omvat, ziet het aantal nieuwe vennootschappen jaar na jaar zienderogen dalen. In 1993 kwamen er nog 944 nieuwe vennootschappen bij in deze bedrijfstak maar in de daaropvolgende jaren zakte het aantal naar respectievelijk 660, 568 en 493. In de horeca is na de 'herleving' van 1995 toen in deze bedrijfstak 1.890 nieuwe vennootschappen werden opgericht, heraangeknoopt met de achteruitgang. In 1996 kwamen er slechts 1.664 nieuwe vennootschappen bij en dat zijn er minder dan in 1993 en 1994 toen de bruto-aangroei respectievelijk 1.773 en 1.798 nieuwe vennootschappen bedroeg.