Aantal ontsnappingenuit gevangenissen zakt fors

(tijd) - Vorig jaar ontsnapten 71 gevangenen uit Belgische gevangenissen. Dat blijkt uit cijfers van het Directoraat-generaal voor de Uitvoering van Straffen en Maatregelen. In vergelijking met de voorgaande jaren is het aantal ontsnappingen fors gedaald. Een van de verklaringen voor de dalende trend is dat enkele nieuwe, beter beveiligde gevangenissen in gebruik werden genomen.