Advertentie
Advertentie

Aantal werknemers inoverheidsdienst bijnaonveranderd in 2000

(tijd) - Begin dit jaar telden de verschillende overheden van België bijna 923.000 werknemers. Het aantal steeg begin januari met 1.000 in vergelijking met begin vorig jaar, berichtte de nieuwsdienst van Radio 1. Het radionieuws beriep zich op cijfers van het federale ministerie van Ambtenarenzaken.