Aantrekkelijke krediettarieven blijven van tel

Indien de toekomstige Europese centrale bank haar belangrijkste opdracht, prijsstabiliteit waarborgen , met goed gevolg uitvoert, mag Europa de komende jaren rekenen op relatief lage en stabiele langetermijnrentevoeten. De aantrekkelijke krediettarieven waartegen Belgische consumenten en bedrijven nu ontlenen, zullen in de Muntunie allicht standhouden. De (Belgische) kredietinstellingen moeten rekenen met toenemende concurrentie. Kwaliteit en transparantie in het kredietaanbod worden belangrijke wapens in de grote Europese concurrentiestrijd.CONTINUITEIT van de contracten. Dat is het principe dat Belgische en andere Europese kredietinstellingen hanteren voor hun kredietpolitiek in het kader van de euro. Concreet betekent dat, dat uw huidig contract voor een woon-, consumptie- of investeringskrediet na 1 januari 1999, de startdatum van de EMU, exact dezelfde voorwaarden blijft behouden. Wat eventueel wel verandert, is de munt waarin het contract staat. Niet Belgische frank, maar euro is mogelijk de nieuwe munt waarin de cijfers van het contract en de aflossingstabel uitgedrukt staan.