Advertentie
Advertentie

Aanvragenwerkloosheid

(tijd) - Hoewel de Europese markten vandaag gesloten zijn, is het business as usual in de VS en Japan. Het belangrijkste macro-economische cijfer dat vandaag wordt gepubliceerd, is dat over de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. Naast de verkopen van de grote winkelketens, is het het enige Amerikaanse economische cijfer dat wekelijks verschijnt. Uit de evolutie van de aanvragen voor een uitkering, krijgen we een voorlopend beeld van de algemene werkgelegenheid. Daarom publiceren de statistici telkens een gewogen gemiddelde van de aanvragen over vier weken.De economen verwachten voor de week die op 21 december afliep een gevoelige daling van de aanvragen. Er zouden 405.000 mensen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd, 28.000 minder dan de week voordien. De tweede helft van december is traditioneel een goede week voor de werkgelegenheid. Heel wat winkels werven tijdelijk werknemers aan om in de drukke eindejaarsperiode bij te springen. Met de eindejaarsverkoop vlot het echter niet. In de meeste steden prijzen de winkels hun waren af om kopers te lokken.Om een werkloosheidsvergoeding te krijgen, gelden vijf voorwaarden in de VS. In de eerste plaats moet je minstens een jaar gewerkt hebben. Ten tweede mag je niet zelf je ontslag hebben ingediend of mag je niet ontslagen zijn wegens ernstige persoonlijke fouten als diefstal. Ten derde moet je gezond zijn, anders komt de persoonlijke ziekteverzekering of het publieke MediCare tussen. Ten slotte moet je werkwillig zijn en actief naar een job zoeken. SM