Advertentie
Advertentie

Aanvullend bedrijfspensioen wordt in stilte afgebouwd

(tijd) - Werknemers die recht hebben op een aanvullend bedrijfspensioen dat gefinancierd wordt door een groepsverzekering, dreigen het slachtoffer te worden van de nieuwe wetgeving inzake levensverzekeringen die sinds 1 januari 1993 van kracht is. Verschillende Belgische levensverzekeraars hebben hun klanten-bedrijven immers voorgesteld om aan hun werknemers niet langer een pensioenrente uit te keren maar een kapitaal.