Aanvullend pensioen moet ook grensoverschrijdend

BRUSSEL (tijd) - Wie bereid is in een ander EG-land te gaan werken, wil daarom nog geen afstand doen van de voordelen van een aanvullend of bedrijfspensioen. Voor die pensioenvormen bestaat tot op heden echter geen enkele gemeenschapswetgeving die de pensioenrechten waarborgt als men binnen de Gemeenschap van werk verandert. Voor de gewone pensioenen bestaat zo'n wetgeving al wel. Om de mobiliteit van werknemers niet in de weg te staan moet er ook voor aanvullende pensioenen zo'n wetgeving komen.