Aanwerving Brusselse Geko's niet vernietigd

De beslising van de Brusselse gemeente Oudergem om drie franstalige gesubsidieerde kontraktuelen aan te nemen, zal niet worden vernietigd en staatssekretaris voor het Brussels gewest Valkeniers zal er niet verder op aandringen deze zaak door de nationale ministerraad te laten behandelen. Wel heeft Valkeniers zowel van de gemeente Oudergem als van de twee franstalige leden van de Brusselse executieve de principiële belofte gekregen dat in de toekomst bij de aanwerving van Geko's de taalwet zal gerespekteerd worden. Dit heeft het kabinet van Valkeniers laten weten.