Advertentie
Advertentie

AARDAPPEL - REEKS

Overaanbod kan marktverstorend werkenAardappelsektor beducht voor Oost-Europa (tijd) - "Oost-Europa wordt een faktor waarmee we in de nabije toekomst ernstig rekening moeten houden. De landen van Oost-Europa zijn namelijk zeer belangrijke aardappelproducenten. Voorlopig zijn hun produkten van een zeer lage kwaliteit, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Als hun produkten aan onze kwaliteitsnormen beantwoorden en de invoerrestrikties door de EG-kommissie opgeheven worden, dreigt er een overaanbod en een prijsineenstorting op de EG-markt.' Dit zegt Bernard Van Den Broeke, voorzitter van de nationale groepering van aardappelhandelaars van België.