Advertentie
Advertentie

Aardappelprijs stabiliseert ondanks misoogst

(tijd) - De late aardappelen (bintjes) die nu nog op de Vlaamse velden staan, zijn wellicht definitief verloren door de aankomende vorstperiode. De reeds gerooide aardappelen zijn meer dan ooit gevoelig voor rot. Toch stijgen de prijzen niet langer, want elders in Europa is de oogst wel goed. De handel zorgt snel voor een evenwicht, zodat de consument geen spectaculaire prijsstijging meer moet verwachten.De bijzonder slechte weersomstandigheden zullen in de eerste plaats de landbouwsector zelf treffen. De invloed op de prijzen blijft beperkt. Door zijn hoge productiviteit kijkt de Europese landbouw voor de meeste gewassen immers steeds meer tegen overschotten dan tegen tekorten aan.