Advertentie
Advertentie

Aardgas goedkoper

BRUSSEL (belga) - In juli '90 kostte aardgas geleverd door de openbare distributie aan de huishoud-verbruikers met veralgemeende verwarming met gas (het zgn. tarief B) 9,80 fr. de kubieke meter, inc. 17% btw. In juni was dat nog 9,99 fr. Bij die prijs per kubieke meter moet nog worden gevoegd het jaarlijks vastrecht. Op basis van de gegevens van juli '90 was dat 3.730 fr., incl. btw. Voor de verbruikers met jaarlijkse fakturatie (meteropname gedaan in juni voor het verbruik van juli 1989 t/m. juli 1990) is de gemiddelde gasprijs voor het tarief B 9,85 fr. de kubieke meter. Dat is 9,59% meer dan in de periode van juli 1988/juni 1989. Het jaarlijks vastrecht, dat moet toegevoegd worden, bedraagt voor die periode van juli 1989 tot juni 1990 3.678 fr. Dat is 2,91% meer dan in dezelfde voorgaande periode van juli 1988/juni 1989.