Aardgas goedkoper

(belga) - In augustus kost het stadsgas voor het verwarmen van huizen (tarief B) 0,28129 frank, BTW inbegrepen, of 9,89 frank per m3 van 35,169 megajoule. Dit heeft de administratie voor energie meegedeeld.