Aardgas iets duurder

Voor de maand september is de prijs van het aardgas, geleverd door de openbare distributie aan de huishoudverbruiker met veralgemeende verwarming op gas - het zgn. tarief B - 9,74 fr. de kubieke meter, 17 % BTW inbegrepen. Voor de huishoudverbruikers met jaarlijkse fakturatie is de gemiddelde prijs van het tarief B 9,03 fr. de kubieke meter, altijd btw inbegrepen; dat is 2,O9 procent minder dan in de periode september 1987 / augustus 1988. Het jaarlijks vastrecht, dat daaraan nog moet worden toegevoegd, is voor september 1988 t/m augustus 1989 3.601 fr., inclusief, wat 2,16 procent méér is dan in de periode september 1987 / augustus 1988.